Rólunk

Célunk

Az ifjúság, az új nemzedék támogatása, tanuló, dolgozó és vállalkozó 14 és 35 év közötti fiatalok, fiatal felnőttek és családjaik támogatása az elhelyezkedésben, vállalkozások létrehozásában működtetésében, illetve képzésben és továbbképzésben, képességeik kibontakoztatásában.

Az alapítvány célja, hogy a régió fiatal művészeinek, kutatóinak, diákjainak, fiatal vállalkozóinak szakmai, anyagi és egyéb támogatást nyújtson elsődlegesen pályázati forrásokból, továbbá rendezvények, művészeti és egyéb események megrendezésével.

Az alapítvány további célja között szerepel a térség turisztikai vonzerejének növelése, a vidékfejlesztés elősegítése, valamint a határon túli magyar kapcsolatok ápolása és annak elősegítése a helyi ambiciózus fiatalok ilyen irányú törekvéseinek támogatásával.

Az alapítvány tevékenysége:

 • Fiatal művészek, kutatók, művészeti tárlatok, kiadványok, könyv – és lapkiadás támogatása;
 • Tudományos és művészeti konferenciák szervezése;
 • Tehetséges 14 és 30 éves kor közötti fiatalok támogatása és képzése;
 • Egyetemi és főiskolai hallgatók, fiatal oktatók és kutatók versenypozíciójának javítása ösztöndíjjutatása, illetve a tevékenységükhöz szükséges eszközök adományozása révén;
 • Természeti és kulturális értékek megőrzése, illetve gyarapítása érdekében rendezvények szervezése, ilyen tevékenységet végző személyek anyagi támogatása;
 • Művészeti alkotótáborok szervezése  
 • Kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, szponzorálása, illetve részvétel mások által szervezett, az alapítvány szellemiségével egyező rendezvényeken;
 • Szakmai segítségnyújtás fiatal vállalkozók részére a vállalkozás beindításához és működtetéséhez szükséges gazdasági, jogi ismeretek átadása révén;
 • Felnőttképzés előmozdítása tanfolyamok szervezése révén;
 • Képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása;
 • Gyermekek és fiatalok szervezett, kulturált táboroztatásának és üdültetésének elősegítése, támogatása, táborok szervezése;
 • A fiatal korosztályok szabadidejének eltöltéséhez szükséges feltételek javítása, a kedvezményes ifjúsági turizmus ösztönzése, utazások szervezése, utazási célú támogatások juttatása fiatalok részére;
 • A fentiekkel összefüggésben kapcsolat fenntartása hasonló célú külföldi, határon túli alapítványokkal, intézményekkel;
 • Esélyegyenlőség javítása, kissebséghez tartozó fiatalok tanulásának, munkavállalásának és vállalkozásának elősegítése;
 • Nemzeti hagyományaink megismertetése, hagyományőrzés témában programok, rendezvények szervezése;
 • Más, a jelen alapító okiratban megjelölthöz hasonló célok elérése érdekében létrehozott szervezetek tevékenységének, programjainak anyagi támogatása, illetve lehetőség teremtése az azonos célok elérése érdekében tevékenykedő szakemberek közötti eszmecserére konferenciák szervezése útján;
 • Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó ismertető, figyelemfelkeltő, információt terjesztő kiadványok megjelentetése és terjesztése.